Zostaliśmy zaproszeni przez Areszt Śledczy w Poznaniu i Zakład Karny we Wronkach, w 2019 roku planujemy odwiedzić te i inne miejsca z koncertem i pantomimą.

     
 

21 października 2017 r. Koncert w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach;

25 lutego 2017 r. Koncert w Zakładzie Karnym w Grudziądzu; 

27 listopada 2016 r. Koncert w Zakładzie Karnym we Wronkach;

26 czerwca 2016 r. Koncert w Zakładzie Karnym w Gębarzewie;

3 kwietnia 2016 r. Koncert w Zakładzie Karnym we Wronkach;

28 lutego 2016 r. Koncert w Domu Kultury "Orle Gniazdo" Os. Lecha w Poznaniu;

14 lutego 2016 r. Koncert w Miłosławskim Centrum Kultury w Miłosławiu;

25 stycznia 2016 r. Koncert w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Poznaniu;

31 maja 2015 r. Koncert na Chrześcijańskim Festynie Stowarzyszenia "Czyńmy Dobro" z okazji Dnia Dziecka;

29 marca 2015 r. Koncert w Zakładzie Karnym we Wronkach;

12 stycznia 2015 r. Koncert w Zakładzie Karnym w Koziegłowach;

6 kwietnia 2014 r. Koncert w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach;

25 kwietnia 2014 r. Koncert w Areszcie Śledczym w Poznaniu ul. Młyńska;

26 maja 2014 r. Koncert w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Poznaniu;

29 maja 2014 r. Koncert w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Poznaniu;

1 czerwca 2014 r. Koncert na Chrześcijańskim Festynie Stowarzyszenia "Czyńmy Dobro" z okazji Dnia Dziecka;

22 października 2014 r. Koncert w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Poznaniu;

23 lutego 2013 r. Koncert w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Poznaniu;

10 marca 2013 r. Koncert w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach;

18 marca 2013 r. Koncert w Areszcie Śledczym w Śremie;  

23 marca 2013 r. Koncert w Domu Dziecka w Wolsztynie;  

19 maja 2013 r. Koncert w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach;  

27 maja 2013 r. Koncert w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Poznaniu;  

9 czerwca 2013 r. Koncert w Domu Dziecka w Szanotułach;  

18 czerwca 2013 r. Koncert w Areszcie Śledczym w Poznaniu ul. Młyńska;  

21 lipca 2013 r. Koncert w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach;  

17 listopada 2013 r. Koncert w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach;  

18 listopada 2013 r. Koncert w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Poznaniu;  

20 listopada 2013 r. Koncert w Domu Dziecka nr 3 w Poznaniu;  

29 stycznia 2012 r. Koncert w Domu Kultury w Rakoniewicach;  

19 lutego 2012 r. Koncert w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach;  

25 marca 2012 r. Koncert w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach;  

11 kwietnia 2012 r. Koncert w Areszcie Śledczym w Śremie;  

15 kwietnia 2012 r. Koncert w Domu Kultury w Ryżynie;  

28 maja 2012 r. Koncert w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Poznaniu;  

17 czerwca 2012 r. Koncert w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach;  

12 sierpnia 2012 r. Koncert w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach;  

20 sierpnia 2012 r. Koncert w Pogotowiu opiekuńczym w Poznaniu;  

24 września 2012 r. Koncert w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Poznaniu;  

11 listopada 2012 r. Koncert w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach;  

3 grudnia 2012 r. Koncert w Areszcie Śledczym w Śremie; 

16 grudnia 2012 r. Koncert w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach;
31 stycznia 2011 r. Koncert w Miłosławskim Centrum Kultury w Miłosławiu; 

25 kwietnia 2011 r. Koncert w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach;  

8 maja 2011 r. Koncert w Domu Dziecka w Szamotułach;  

16 maja 2011 r. Koncert w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Poznaniu; 

17 lipca 2011 r. Lipcowy Wieczór przy Słowie Bożym - plenerowy koncert połączony ze spektaklem pantomimy przy ul. Krańcowej 63A;   

9 listopada 2011 r. koncert w Areszcie Śledczym w Śremie;  

4 grudnia 2011 r. Koncert w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach;  

18 grudnia 2011 r. Koncert w Domu Pomocy Społecznej w Śremie; 

  8 stycznia 2010 r. Koncert w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu;  

22 stycznia 2010 r. Koncert z okazji WOŚP w Zespole Szkół w Rokietnicy;  

13 marca 2010 r. Koncert w Zakładzie Karnym we Wronkach;  

15 marca 2010 r. Koncert w Areszcie Śledczym w Śremie;  

21 marca 2010 r. Stowarzyszenie „Dom Trzeźwości” w Poznaniu;  

25 kwietnia 2010 r. III Wiosenny Koncert Dla Przyjaciół, sala NOT w Poznaniu;  

4 lipca 2010 r. koncert w ramach akcji WOŚP "Stop powodziom" w Obornikach Wlkp.;   

W okresie wakacyjnym koncerty uwielbiające nad jeziorem Malta

19 listopada 2010 r. koncert w Areszcie Śledczym w Śremie;  

4 grudnia 2010 r. koncert w Zakładzie Karnym we Wronkach;  

20 grudnia 2010r. koncert w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Poznaniu;  

3 stycznia 2009 r. Współudział w koncercie ewangelizacyjnym w Wołowskim Ośrodku Kultury w Wołowie;  

22 stycznia 2009 r. Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu;  

7 lutego 2009 r. Koncert dla kobiet osadzonych w Zakładzie Karnym w Krzywańcu;  

4 kwietnia 2009 r. Koncert dla dzieci z Domu Dziecka w Szamotułach;  

18 kwietnia 2009 r. II Wiosenny Koncert Dla Przyjaciół, sala NOT w Poznaniu;  

23 maja 2009 r. Koncert dla osadzonych w Areszcie Śledczym we Wrocławiu;  

6 czerwca 2009 r. Zakład Karny we Wronkach;  

17 września 2009 r. Areszt Śledczy w Śremie;  

17 października 2009 r. Zakład Karny w Czarnym;  

27 listopada 2009 r. Ośrodek MONAR/MARKOT w Rożnowicach;  

27 grudnia 2009 r. Ośrodek MONAR/MARKOT w Nowolipsku;  

12 stycznia 2008 r. Noworoczny Koncert Dla Przyjaciół, sala NOT w Poznaniu;  

10 marca 2008 r. Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Poznaniu - Rosnowo;  

12 kwietnia 2008 r. Zakład Karny w Wołowie;  

17 maja 2007 r. Zakład Karny w Kaliszu;  

31 maja 2008 r. Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Poznaniu, ul.Nowosolska;  

kwiecień 2008 r. Areszt Śledczy w Śremie, koncert w świetlicy Remizy Strażackiej;  

22 listopada 2008 r. Stowarzyszenie „Dom Trzeźwości” w Poznaniu, Al.Marcinkowskiego;  

4 grudnia 2008 r. Koncert dla kobiet osadzonych w Zakładzie Karnym w Krzywańcu;  

8 grudnia 2008 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu;  

16 grudnia 2008 r. Areszt Śledczy w Śremie, koncert w świetlicy Remizy Strażackiej; 

  19 marca 2007 r. Pogotowie Społeczne w Poznaniu;  

17 kwietnia 2007 r. Klub Seniora – Pobiedziska Letnisko;  

26 maja 2007 r. Zakład Karny we Wronkach;  

7 lipca 2007 r. Koncert na Turnusie Rehabilitacyjnym w Dźwirzyno k.Kołobrzegu dla osób niepełnosprawnych;  

29 września 2007 r. Areszt Śledczy w Ostrowie Wlkp.;  

15 października 2007 r. Areszt Śledczy w Poznaniu, ul. Młyńska;  

16 października 2007 r. Zakład Poprawczy w Poznaniu, ul. Wagrowska;  

25 października 2007 r. Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Poznaniu, ul.Nowosolska;  

1 grudnia 2007 r. Stowarzyszenie „Dom Trzeźwości” w Poznaniu, Al.Marcinkowskiego;  

17 grudnia 2007 r. Zakład Poprawczy w Poznaniu, ul. Wagrowska;  

18 grudnia 2007 r. Areszt Śledczy w Śremie, koncert w świetlicy Remizy Strażackiej;  

luty 2006 r. Zakład Karny w Koziegłowach;  

kwiecień 2006 r. Zakład Karny w Koziegłowach;  

kwiecień 2006 r. Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Bartoszycach – Dubliny;  

kwiecień 2006 r. Zakład Karny w Barczewie; 

maj 2006 r. Zakład Karny w Czarnym;

czerwiec 2006 r. Zakład Karny we Wronkach;

sierpień 2006 r. Zakład Karny we Wronkach;  

12 września 2006 r. Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Poznaniu, ul.Nowosolska;  

18 listopada 2006 r. Zakład Karny w Kwidzynie ;  

2 grudnia 2006 r Zakład Karny we Wronkach;  

wrzesień 2005 r. Klub Abstynenta w Płocku;  

październik 2005 r. Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Bartoszycach – Dubliny;  

październik 2005 r. Zakład Karny w Barczewie; 

24 grudnia 2005 r. Zakład Karny w Barczewie;