Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji koncertów a szczególnie tym, którzy wyrażają zgodę na nasze występy w podlegającym im jednostkach:

  • Dyrektorom Zakładów Karnych, Aresztów Śledczych, Zakładów Poprawczych, Domów Dziecka i innych jednostek penitencjarnych;
  • Dyrektorom Jednostek Budżetowych, Stowarzyszeń, Organizacji.;
  • Wychowawcom i Kierownikom Penitencjarnym;
  • Wychowawcom ds. Kulturalno-Oświatowych w ZK i AŚ i innych placówek wychowawczych.

Cieszy nas, że tak wiele osób popiera nasze działania, zachęcając w prywatnych rozmowach do rozwijania tej służby oraz sami czynnie włączając się do pomocy.

  • Dziękujemy tym wszystkim, którzy słowem, gestem czy postawą okazują swoją aprobatę i tym sposobem dodają nam zachęty

Wasza postawa konsoliduje nas i mobilizuje do jeszcze większego wysiłku w tej służbie.

Jednak przede wszystkim dziękujemy Bogu i Jezusowi Chrystusowi za wszystko co czynimy, co mamy i kim jesteśmy.

 
 


Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim - 29 września 2007 r.

"Bardzo dziękujemy Chrześcijańskiemu Zespołowi Muzycznemu "Grupa Trzeciego Dnia" za przeprowadzenie w dniu 29.09.2007 r. w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim koncertu muzyki chrześcijańskiej. Dzięki Państwa uprzejmości grupa skazanych miała okazję uczestniczenia w wydarzeniu duchowo kulturalnym o dużym wymiarze. Bez wątpienia Państwa koncert wpłynie pozytywnie na proces resocjalizacji i powrót osadzonych do normalnego życia w społeczeństwie."

Dyrektor Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim, ppłk Mariusz Dubiel


Areszt Śledczy w Poznaniu - 15 października 2007 r.

"W wasze ręce składamy serdeczne podziękowania za przyjęcie zaproszenia wizyty w naszej jednostce penitencjarnej. Państwa koncert zostanie na zawsze w sercach i umysłach osób, które miały przyjemność w nim uczestniczyć.
Wizyta w takim miejscu dodaje otuchy i wiary w sens pracy wychowawczej wobec osób tutaj przebywających oraz pomaga osadzonym oderwać się od codzienności życia więziennego, ma również duże znaczenie dla prawidłowego przebiegu procesu resocjalizacji."

Dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu, mjr mgr Jacek Wiśniewski


Zakład Poprawczy w Poznaniu - 16 października 2007 r.

"Wychowankowie oraz nauczyciele i wychowawcy Zakładu Poprawczego w Poznaniu składają serdeczne podziękowania dla całego zespołu Grupa Trzeciego Dnia za wspaniały koncert muzyki chrześcijańskiej."

Dyrektor Zakładu - Starołeka, Stanisław Łukasiewicz


Zakład Karny we Wronkach - 26 maja 2007 r.

"Dyrekcja, funkcjonariusze oraz osadzeni w Zakładzie Karnym we Wronkach skadają Państwu wyrazy serdecznego podziękowania za przyjęcie zaproszenia do wizyty w naszej jednostce penitencjarnej.

Wizyta tak zacnych gości u grupy osób "zapomnianych od świata i ludzi" pozwala zachować wiarę w sens naszej pracy, w sens oddziaływań wychowawczych podejmowanych wobec skazanych oraz w sens pracy skazanych nad sobą, czego skutkiem ma być udany powrót do społeczeństwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu naszych podopiecznych.

Państwa wizyta w murach wronieckiego więzienia pozostanie na zawsze w sercach i pamięci osób, które miały zaszczyt Państwa spotkać. 

Dyrektor Zakładu Karnego we Wronkach, ppłk mgr Bogusław Waligóra

I wiele innych...